Podmienky účasti v súťaži ImagePoster – ČSOB 2013 Maratón

Súťaž s ImagePosterom z podujatia ČSOB Maratón 2013: Odfotografujte sa s logom ImagePosteru čo najkreatívnejšie a pošlite nám vašu fotografiu na Facebook ImagePoster.eu do 29.3.2013 (na stenu).

Pomôcka: LOGO IMAGEPOSTERu nájdete na viacerých miestach na námestí M.R.Štefánika pred Euroveou, Bratislava, na: LED obrazovke pred SND divadlom, bigboarde, pri ochranných zábranách počas behov a na nálepke vybraných fotografov.

Možno práve vy budete disponovať najkreatívnejším riešením spomedzi ostatných súťažiacich a získate atraktívnu výhru v podobe tlače vašej originálnej fotografie od ImagePosteru. Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať za účasti komisie, ktorá vyberie tie najoriginálnejšie fotografie vyhotovené počas ČSOB Maratónu 2013.

Podmienky zaradenia do súťaže: Súčasťou fotografie bude váš známy a nepoškodené logo ImagePosteru na námestí M.R.Štefánika pred Euroveou, Bratislava. V prípade, že posielate fotografiu vášho známeho, alebo rodinného príslušníka, musíte mať jeho povolenie pre účasť v súťaži (v prípade výhry bude potrebné predloženie súhlasu danej osoby, alebo jej osobná prítomnosť). Zaslaním fotografie účastník súťaže prehlasuje fotografiu za jeho dielo, nie fotografiu inej osoby. Účasník prehlasuje, že fotografia nie je pohoršujúca. Do súťaže je možné zaradiť len jednu fotografiu jedného účastníka na Facebooku a jednej fotografovanej osoby.

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia súťažných podmienok cenu neudeliť. Výsledky súťaže uverejníme 5.4.2013.

Hodnotné a originálne ceny, ktoré v súťaži môžete vyhrať s vašou originálnou fotografiou vytlačenou u nás: 1. miesto: Fotonálepka v životnej veľkosti (160x40cm), 2. miesto: Fotoplagát v životnej veľkosti (160x40) a 3. miesto: Odľahčená doska (60x20cm). Výhercov budeme kontaktovať a svoju výhru si prevezmú do 12.4.2013 (osobne v našej prevádzke).

www.imageposter.eu